• youtube
  • facebook

Tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg

Ngày 20/7, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Tháp có văn bản thông báo về việc áp dụng quy định kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là các loại hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh), các loại hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh khi lưu thông giữa các địa phương trong khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 thì không cần đăng ký, không cần dán Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QR Code) trên xe. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

create

Trang Huỳnh / baodongthap.vn

Nguồn: http://baodongthap.com.vn/kinh-te/tao-thuan-loi-cho-cac-phuong-tien-van-chuyen-hang-hoa-thiet-yeu-giua-cac-dia-phuong-ap-dung-chi-thi-99245.aspx