• youtube
  • facebook

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Trần Quốc Toản

Chiều 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Nhà máy bia Sài Gòn - Đồng Tháp (Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây), Công ty CP bao bì Sài Gòn - Đồng Tháp và Chi nhánh Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Cao Lãnh, nằm trong Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản, TP Cao Lãnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang kiểm tra tình hình phòng, chống Covid-19 của doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang kiểm tra tình hình phòng, chống Covid-19 của doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản

Trong đó, Nhà máy bia Sài Gòn - Đồng Tháp (Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây) và Công ty CP bao bì Sài Gòn - Đồng Tháp đang hoạt động theo nguyên tắc 3 tại chỗ với số lượng công nhân khoảng 77 người.

Đại diện 2 đơn vị cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đồng thời cho biết, mặc dù có thể đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, nhưng để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch và căn cứ vào tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Công ty dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động kể từ ngày 23/7.

Ông Trần Trí Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND TP Cao Lãnh và ngành chức năng tổ chức xét nghiệm Real time RT-PCR cho công nhân để tầm soát Covid-19 trước khi tạm dừng hoặc tiếp tục hoạt động theo yêu cầu “3 tại chỗ”.

create

Văn Khương / baodongthap.com.vn

Nguồn: http://baodongthap.com.vn/kinh-te/lanh-dao-tinh-kiem-tra-tinh-hinh-phong-chong-dich-tai-khu-cong-nghiep-tran-quoc-toan-99292.aspx?fbclid=IwAR0wwTJHuh3gKjx2Zn3faBF_HWb40PoAllHYURV1FMfC_ISCHq3q9RH-UUk

Short URL: http://cantho.tintuc.vn/viewID/1103689